در راستای بحث عرضه و تقاضا،  قیمت بلیط 26 قطار شرکت رجا تا 24 اسفند 93 کاهش پیدا کرد. جهت اطلاعات بیشتر با سامانه ارتباط با مشتری شرکت رجا  1539 تماس حاصل نمائید.

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA