مطالب که سعی دارم بصورت مستمر ارائه گردد، مربوط به دوره آموزشی عکاسی پایه بوده و عکسهای آورده شده مربوط به همین دوره بوده که در حین کلاس گرفته شده است.

فایلهای صوتی دوره موجود می باشد.

1- دیافراگم Diaphragm (Aperture )                                             

دیافراگم چند تیغه داخل لنز بوده که میتواند باز یا بسته شود.

این وسیله میزان شدت نور ورودی را تنظیم میکند. هر چه دریچه کوچکتر شود، نور ورودی کمتر میگردد.

در صورتیکه تنظیم فقط بر روی دیافراگم باشد(اگر دیافراگم فقط برای تنظیم نور بود)، با باز کردن دریچه، تصویر روشنتر و با بسته شدن آن تصویر تیرتر، می گردد.

انواع نوردهی

  • §        نوردهی نرمال (Exposure Normal)
  • §        کم نوردهی (Under Exposure)
  • §        نوردهی بالا(Over Exposure)

 

اعداد دیافراگم

هرچه عدد دیافراگم بیشتر شود، دریچه کوچکتر میشود.

 تغییرات دیافراگم ( f – Stop ) f   کوچک

تغییرات دیافراگم  بصورت مراحل استانداردی تعریف میشود. این مراحل استاندارد شامل اعداد زیر است:

هر چه  ( f – Stop )به عدد یک نزدیکتر شود، قیمت دوربین بیشتر میشود.

بازای افزایش یک f – Stop استاندارد، نور دقیقاً 2 برابر کم میشود.

بازای کاهش یک f – Stop استاندارد، نور دقیقاً 2 برابر زیاد میشود.

دیافراگم اپتیمال(اپتیموم)

2 تا 3 f – Stop بسته تر از بازترین دهانه دیافراگم  هر لنز را دیافراگم اپتیمال(اپتیموم) می گویند.

در صورتیکه بازترین دهانه دیافراگم دوربینی، 2.8 باشد، عدد 5.6 یا 8 دیافراگم اپتیمال(اپتیموم) این دوربین می باشد. در دیافراگم اپتیمال، بهترین حالت عبور نور را داریم (از لحاظ تکنیکال) زیرا در این حالت تمرکز در مرکز لنز است.

بر روی برخی دوربینها دو f – Stop درج شده است. اولین عدد متعلق به کمترین فاصله کانونی و دومین عدد مربوط به بیشترین فاصله کانونی می باشد.

تعریف فاصله کانونی

مرکز سطح لنز تا سنسور فاصله کانونی است. در فاصله کانونی زیاد، افت نور زیاد است.

2- شاتر Shutter

از دیگر مکانیزم‌ها وابزار کنترل نور سرعت شاتر می باشد.

این وسیله مدت زمان نور ورودی را تنظیم و کنترل میکند. هر چه سرعت شاتر بیشتر باشد زمان نور ورودی کمتر و هر چه سرعت شاتر کمتر باشد، زمان نور ورودی بیشتر میگردد.

بر روی دوربینهای عکاسی اعداد صحیحی جهت تنظیم زمان نوردهی، تعریف شده است. اعداد موجود در سمت راست عدد یک، در واقع اعداد موجود در کسر بوده و کسرهای از ثانیه میباشد و اعداد موجود در سمت چپ عدد یک بهمرا یک علامت کوتیشن " در سمت راست آنها زمان صحیح برحسب ثانیه را نشان میدهد.

تغییرات سرعت شاتر بصورت مقادیر استانداردی تعریف میشود. این مقادیر شامل اعداد زیر است:

بازای افزایش یک f – Stop استاندارد در سرعت شاتر ، نور دقیقاً 2 برابر کم میشود.

بازای کاهش یک f – Stop استاندارد در سرعت شاتر، نور دقیقاً 2 برابر زیاد میشود.

انواع شاتر

1- شاتر لایه ای یا صفحه ای (Leaf Shutter )

شاتر در این حالت داخل لنز است.

از معایب این دوربینها پایین بودن سرعت شاتر و تفاوت ویزور با عکس میباشد.


2- شاتر کانونی ( Focal Plane Shutter )

این شاترها حداقل دارای دو پرده بوده و بصورت کرکره ای حرکت می کنند.

این شاترها دارای سرعت شاتر بالاتری نسبت به حالت قبلی می باشد. زیرا همزمان با بازشدن یکی از پرده ها ، پرده دیگر می تواند بسته شده و زمان نوردهی را کم نماید.

ابزار سنجش نور  Light Meter))

جهت سنجش میزان نور محیط از نورسنج استفاده میشود.

3- ارزش نوری                                        

ابزار فرعی و کمکی  جهت کنترل و تنظیم نور، ارزش نوری دوربین می باشد. در واقع با تغییر مقادیر دیافراگم و سرعت شاتر، میزان ارزش نوری دوربین (OV) ، تغییر میکند. در حالت کلی بایستی تغییرات دیافراگم و سرعت شاتر به نحوی باشد که مقدار OV حدود صفر باشد. برای این منظور آنقدر دیافراگم و سرعت شاتر را تغییر می دهیم که OV روی صفر قرار گیرد. حال برحسب شرایط و نوع عکس مورد نظر، با کاهش دیافراگم یا سرعت شاتر و به منظور ثابت نگه داشتن حساسیت، میزان سرعت شاتر یا دیافراگم به میزانی افزایش میدهیم که OV روی صفر قرار گیرد.

محدود ارزش نوری از 2- تا 2+ می باشد. هرچه بسمت 2+ میرویم تصویر روشنتر و هر چه به سمت 2- میرویم تصویر تاریکتر میشود.

مثالی از دیافراگم و سرعت شاتر پر شدن آب سطل، می باشد.

زمان پر شدن سطل مانند سرعت شاتر می باشد و باز و بسته نمودن فلکه آب مثالی از دیافراگم می باشد.

جای نورسنج در دوربینها بصورت نرمال پشت پنتاپریزم است. در برخی از دوربینها این بخش بغل و کنار سنسور قرار دارد.

جدول خلاصه وضعیت تغییرات دیافراگم، زمان نوردهی و حساسیت


HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA