برنامه حرکت ،ساعت ورود و خروج قطارهای مسافری در نوروز 94

 برنامه حرکت ،ساعت ورود و خروج قطارهای مسافری در نوروز 94

 جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره 1539 - 021 تماس حاصل نمائید.

ساعت ورود روزهای حرکت ازمقصد  ساعت حرکت از مقصد شماره قطارازمقصد ورود روزهای حرکت ازمبدا ساعت  حرکت از مبدا شماره قطاراز مبدا مسیر ردیف 12:55 همه روزه 05:35 373 13:05 همه روزه 05:25 372 ترن ست مشهد 1 1 13:15 "   " 05:55 375 13:25 "   " 05:45 374 ترن ست مشهد 2 2 13:35 "   " 06:15 377 13:40 "   " 06:20 376 ترن ست مشهد3 3 14:00 "   " 06:35 379 14:05 "   " 06:40 378 ترن ست مشهد 4/توربودیزل 4 17:10 "   " 07:15 381 16:45 "   " 07:00 380 ف1 مشهد(دوطبقه) 5 11:50 "   " 00:30 383 17:00 "   " 07:20 382 ف2مشهد(وانیا)چرخشی 6 22:00 "   " 16:40 951 12:25 "   " 07:40 950 تهران شاهرود 7 08:50 "   " 06:00 953 18:55 "   " 16:10 952 ریل باس سمنان 8 19:55 "   " 08:00 319 21:05 "   " 09:00 318 عادی مشهد 9 20:30 "   " 08:45 361 21:35 "   " 09:35 360 ف 3مشهد (اتوبوسی) 10 21:45 "   " 10:00 363 22:00 "   " 10:00 362 ف 4مشهد(اتوبوسی) 11 23:00 "   " 11:00 365 22:30 "   " 10:35 364 ف5  مشهد(اتوبوسی) 12 03:15 "   " 15:30 371 22:55 "   " 11:10 370 ف6 مشهد(اتوبوسی)چرخشی 13 07:25 "   " 22:35 325 19:25 "   " 10:45 324 سمنان مشهد 14 08:20 "   " 02:00 327 19:05 "   " 12:30 326 شاهرود مشهد 15 22:35 "   " 12:15 355 22:10 "   " 11:50 354 تهران نیشابور 16 04:05 یکروز در میان 14:25 357 03:15 یکروز در میان 13:15 356 تهران خواف 17 04:05 "   " 12:10 359 04:55 "   " 13:15 358 تهران طبس 18 23:20 همه روزه 11:30 351 00:25 همه روزه  12:40 350 ف7 مشهد (دانمارکی+اتوبوسی) 19 02:30 "   " 15:10 341 01:35 "   " 14:30 340 ف8مشهد(بنیاد چرخشی) 20 23:45 "   " 12:10 343 05:10 "   " 18:00 342 ف9 مشهد(غزال وانیا) چرخشی 21 00:30 "   " 12:35 353 02:00 "   " 15:00 352 ف10مشهد(مهتاب-مارال) 22 02:00 "   " 14:45 331 02:30 "   " 15:25 330 ف11 مشهد(جوپار) 23 10:35 یکروز در میان 23:15 321 03:00 یکروز در میان 15:50 320 ف12پلور تهران مشهد(پلور ) 24 01:25 "   " 14:00 329 03:15 "   " 15:50 328 ف12 تهران مشهد( دانمارکی) 25 04:25 همه روزه 17:10 333 03:45 همه روزه 16:35 332 ف13 مشهد(پلور/پارسی  بنیاد) 26 05:35 "   " 18:10 335 04:10 "   " 17:00 334 ف14 مشهد(طوس) 27 06:00 "   " 18:40 349 04:35 "   " 17:30 348 ف15 مشهد(نگین) 28 06:30 "   " 19:10 345 06:15 "   " 18:45 344 ف16 مشهد (پلور***) 29 07:15 "   " 19:35 339 06:40 "   " 19:10 338 ف17 مشهد(سبز) 31 07:45 "   " 20:20 367 07:00 "   " 19:35 366 ف18مشهد(نورالرضا) 32 08:25 "   " 21:10 337 07:45 "   " 20:15 336 ف19 مشهد(سیمرغ) 30 12:20 "   " 00:55 347 08:45 "   " 21:20 346 ف 20 مشهد (اسپانیایی) 33 16:45 "   " 06:55 369 08:05 "   " 20:40 368 ف 21 مشهد (بنیاد چرخشی) 34 19:10 "   " 07:35 323 10:15 "   " 22:40 322 ف 22 مشهد (اتوبوسی چرخشی) 35 20:25 "   " 16:20 971 09:55 "   " 05:50 970 آزادور مشهد 36 04:30 یکروز در میان 21:50 975 04:55 یکروز در میان 22:25 974 طبس مشهد 37 10:05 همه روزه 16:40 581 10:30 همه روزه 16:40 580 اصفهان مشهد 1 38 11:10 یکروز در میان 16:00 585 09:30 یکروز در میان 15:00 584 اصفهان مشهد 2 39 13:45 یکروز در میان 13:20 587 16:30 یکروز در میان 15:30 586 شیراز مشهد 40 18:05 همه روزه 17:35 481 11:15 همه روزه 11:10 480 تبریز مشهد 1 41 09:55 "   " 09:25 489 20:10 "   " 20:00 488 تبریز مشهد 2 42 01:20 "   " 22:15 181 12:50 "   " 10:00 180 اهواز مشهد

/ 0 نظر / 293 بازدید