آژانس بلیت قطارهای مسافری استان کردستان‌

شهر

آژانس

مدیر

آدرس

فکس

تلفن

بیجار

گشتیاران بیجار

احمد علی مردانی

بیجار - خیابان شهید الماسیه - روبروی کوچه وطنیان - شماره 164

4224453

4226468

سنندج‌

کیا پرواز

فرزاد فوزی صمدنژاد

سنندج - میدان آزادی - خیابان کشاورزی - شماره 155

324442

2 - 3233301

سنندج‌

ویان پرواز

شرمین حمیدی

سنندج - میدان شهرداری - ابتدای خیابان مولوی

3229437

3233306

قروه‌

ویانا پرواز

علی اکبر عبدالملکی

قروه - خیابان سید جمال الدین - جنب بنیاد 15 خرداد

5245226

5244200

 HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 80 بازدید