روز هشتم مسافرت لرستان و خوزستان–بخش دوم-آبادان،خرمشهر-مورخ 92/01/13

جهت صرف ناهار به هتل پارس کاروانسرا رفتیم. پس از ورود به بخش سلف سرویس از خلوتی بخش رستوران و قرار داشتن برچسب رزرو در اغلب میزها کمی تعجب کردیم. پس از نشتن متوجه شدیم خانواده وزیر اقتصاد در میز مقابل و همراه های ایشان در میزی دیگری حضور دارند. لذا علت خلوتی و رزرو بودن میزها مشخص شد.

 پس از صرف ناهار و نماز خواندن در هتل به سمت محله بوارده آبادان رفتیم. در این مجل گروه موسیقی مشغول نواختن موسیقی جنوبی بود.

 

در ادامه بسمت خرمشهر حرکت کردیم. عملا این دوشهر بهم چسبیده اند. ابتدا در اسکله قدم زدیم. سپس به دیدن مسجد جامع و نمایشگاه روبروی آن رفتیم.

 

 در ادامه مجدد به ساحل کارون و بهمشیر رفتیم.

 

شب را در هتل ماندیم.

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 60 بازدید