بخش سوم - نحوه و مراحل ساخت یک کاروان مسافرتی

تدارک و آماده سازی

با توجه به نیازها و انتظارات ارائه شده فوق، ماشین فورد ترانزیت  15 صندلی، بعنوان خودرو  کاروان انتخاب گردید.

 

 

مرتب کردن و بازرسى و بازبینى

در این بخش صندلی ها اضافی را با باز کردن پیچهای مربوطه از خودرو جدا می گردد. (در صورت نیاز جهت آزادسازی از روغن استفاده گردد). در نهایت یک خودرو خالی زیبا که تنها شش صندلی در آن وجود دارد، باقی می ماند.

 

بخشهای الکتریکی اضافی در مسیر باز می گردد:


 

 

روکوبی (فرش کردن  کاروان)

یکی از کارهای وقت گیر در طول ساخت یک کاروان روکوبی یا فرش کردن  می باشد. برخی از قسمتها خودرو دارای رویه بوده  و تمامی سطوح فلزی در معرض دید، جعبه باتری باید روکوبی گردد.

 

 

 

 

  لطفاً نظر خود را در خصوص مطلب ارائه شده بیان نمائید.

 

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 394 بازدید