روز دوم مسافرت اصفهان(بخش سوم) – حمام علی قلی آقا - مورخ 93/11/03

روز دوم مسافرت اصفهان(بخش سوم) – حمام علی قلی آقا - مورخ 93/11/03

از امامزاده درب امام وارد خیابان عبدالرزاق شده و تا تقاطع خیابان چهار باغ(چهار راه تختی) آمدیم. پس از چهار راه در اولین کوچه دست راست وارد شده و در اواسط کوچه، حمام علی قلی آقا(خان)قرار دارد.

حمام در منطقه بیدآباد اصفهان به وسیله علیقلی آقا از درباریان دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی در مجموعه‌ای که خود، بانی آن بوده، به سال ۱۱۲۵ هجری قمری ساخته شده است. این حمام از نوع معماری سبک اصفهان در اواخر عصر صفوی است. بنای حمام شامل دو حمام بزرگ و کوچک و فضای چال حوض است. هر یک از این دو حمام از دو بخش اصلی سربینه و گرم خانه تشکیل یافته است، به طوری که در آن دوره مردان و زنان به صورت جداگانه می‌توانستند از آن استفاده نمایند. شکل قائده سربینه حمام بزرگ، به شکل هشت ضلعی منتظم طراحی شده است و در اطراف سربینه سکوهائی طراحی شده که فضاهای پشت آنها با طاق نماهای مدور تزئین یافته و همچنین گنبد میانی سربینه بر هشت ستون بزرگ سنگی استوار است. تزئینات سقف حمام به صورت رسمی بندی است و نورگیرهای سقف به صورت منظم از فضای اطراف به سمت مرکز سقف به صورت منظم طراحی شده‌اند که در مواقع مختلف روز با ایجاد سایه روشن بر زیبائی تزئینات سقف می‌افزاید. این بنا هم اینک به صورت موزه در معرض دید عموم گردشگران قرار گرفته است.

علیقلی‌آقا سازنده مسجد علیقلی‌آقا و برادرش خسروآقا سازنده حمام خسروآقا است. این دو از خواجه‌سرایان سرشناس و نیکوکار بوده‌اند.

 

بسم ا... سر در حمام

 

قسمت شاه نشین حمام

 

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 78 بازدید