مشخصات واگنهای مسافری

درجه یک لوکس آلمان غربی (سیمرغ)

این واگنها پس از بازسازی تحت عنوان قطار سیمرغ در حال حاضر مشغول به خدمت می باشند.در هر واگن ۸ کوپه ۴ نفره و در مجموع ۳۲ نفر ظرفیت دارد. هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و ۱ کوپه سرویس مخصوص مهماندار بوده و همچنین دارای تهویه مطبوع،شیشه های دو جداره ، بدنه کوپه ۲ لایه می باشد که به نوعی عایق بندی سالن و کوپه ها در مقابل حرارت و سر و صدا را موجب می گردند.در این قطارها سیستم صوتی و تصویری مناسبی تعبیه گردیده که از قابلیت دریافت کانالهای جمهوری اسلامی ایران بصورت ماهواره ای و با کیفیت بسیار خوبی برخوردار می باشد ضمنا در کوپه ها پریز برق ۲۲۰ ولت جهت استفاده از لوازم برقی شخصی و شارژ وسایل برقی موجود می باشد . در این قطارها پذیرایی شام بصورت انتخابی با دریافت هزینه اضافی روی بلیت به مسافرین عرضه می شود و در صورت درخواست مسافر بلیت با پذیرایی یا بدون پذیرایی صادر میگردد .

رستوران این قطارها با انواع نوشیدنی های گرم و سرد و تنقلات آماده پذیرایی از مسافرین می باشد.

نمای بیرونی واگن سیمرغ

نمای داخلی کوپه سیمرغ


واگنهای درجه یک لوکس آلمان شرقی (طوس یا خیام )
هر واگن دارای ۹ کوپه ۴ نفره و در مجموع ظرفیت ۳۶ نفر می باشد. هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یک کوپه سرویس مخصوص مهماندار بوده و همچنین دارای سیستم تهویه مطبوع، شیشه های ۲ لایه و بدنه کوپه ۲ جداره می باشد که موجب می گردد بدنه کوپه سالن در مقابل حرارت و سر و صدا عایق گردد. در این قطارها سیستم صوتی و تصویری مناسبی تعبیه گردیده که از قابلیت دریافت کانالهای جمهوری اسلامی ایران بصورت ماهواره ای و با کیفیت بسیار خوبی برخوردار می باشد ضمنا در کوپه ها پریز برق ۲۲۰ ولت جهت استفاده از لوازم برقی شخصی و شارژ وسایل برقی موجود می باشد . در این قطارها پذیرایی شام بصورت یک بسته غذای سبک کنسروی روی بلیت به مسافرین عرضه می شود. رستوران این قطارها با انواع نوشیدنی های گرم و سرد و تنقلات آماده پذیرایی از مسافرین می باشد.

نمای بیرونی قطار طوس
 
نمای داخلی کوپه

واگنهای درجه یک لوکس اتریشی ( سبز )
هر واگن دارای ۸ کوپه ۴ نفره و در مجموع ۳۲ نفر ظرفیت دارد. هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یک کوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشد. واگنها دارای سیستم تهویه، شیشه های ۲ جداره و بدنه کوپه های ۲ لایه می باشد. در این قطارها سیستم صوتی و تصویری مناسبی تعبیه گردیده که از قابلیت دریافت کانالهای جمهوری اسلامی ایران بصورت ماهواره ای و با کیفیت بسیار خوبی برخوردار می باشد ضمنا در کوپه ها پریز برق ۲۲۰ ولت جهت استفاده از لوازم برقی شخصی و شارژ وسایل برقی موجود می باشد . در این قطارها پذیرایی شام بصورت انتخابی با دریافت هزینه اضافی روی بلیت به مسافرین عرضه می شود و در صورت درخواست مسافر بلیت با پذیرایی یا بدون پذیرایی صادر میگردد .رستوران این قطارها با انواع نوشیدنی های گرم و سرد و تنقلات آماده پذیرایی از مسافرین می باشد.

نمای بیرونی قطار سبز
 
نمای داخل کوپه قطار سبز


واگنهای درجه یک لوکس رومانیایی (پلور سبز)
هر واگن دارای ۱۰ کوپه ۴ نفره و در مجموع ظرفیت ۴۰ نفر می باشد. هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و یک کوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشد. واگنها مجهز به سیستم تهویه مطبوع، سیستم صوتی و تصویری، بدنه کوپه ۲ لایه و شیشه های ۲جداره است که موجب عایق بندی سالن و کوپه ها در برابر حرارت و سر و صدا می گردند.سیستم صوتی و تصویری بصورت مدار بسته برای پخش فیلم های سینمایی در آن تعبیه شده است . ضمنا در کوپه ها پریز برق ۲۲۰ ولت جهت استفاده از لوازم برقی شخصی و شارژ وسایل برقی موجود می باشد .

نمای بیرونی واگن پلور
 
نمای داخلی کوپه پلور
واگن های درجه ۱ لوکس فرانسوی ( دلیجان ) :
هر واگن دارای ۱۱ کوپه ۴ نفره و در مجموع ظرفیت ۴۴ نفر می باشد . هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یک کوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشد واگنها مجهز به سیستم تهویه مطبوع ، بدنه کوپه ۲ لایه و شیشه های ۲ جداره می باشد که موجب عایق بندی سالن و کوپه ها در برابر حرارت و سرو صدا می گردند. سیستم صوتی و تصویری بصورت مدار بسته در این واگنها جهت پخش فیلم تعبیه شده است .
نمای خارجی واگن دلیجان
 
داخل کوپه دلیجان

واگن های درجه ۱ لوکس آلمان شرقی ( خلیج فارس )
. در ابتداء این واگنها ۶۶ نفره بودند که در بازسازی با توسعه کوپه ها به ۴۴ نفره تبدیل شده اند و در حال حاضر با نام صبا و خلیج فارس شناخته می شوند. هر واگن دارای ۱۱ کوپه ۴ نفره و در مجموع ۴۴ نفر می باشد . واگنها دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی ویک کوپه سرویس مخصوص مهماندارمی باشندکه موجب عایق بندی سالن و کوپه ها در برابر حرارت و سر و صدا می گردند . سیستم صوتی و تصویری بصورت مدار بسته در این واگنها جهت پخش فیلم تعبیه شده است .
 
واگن خلیج فارس
 
نمای کوپه خلیج فارس
 
واگن های درجه ۱ لوکس پارسی (پارسی )
هر واگن دارای ۱۰ کوپه ۶ نفره در مجموع ظرفیت ۶۰ نفر می باشد. هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یک کوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشد. واگنها مجهز به سیستم تهویه مطبوع ، بدنه کوپه ۲ لایه و شیشه های ۲ جداره می باشد که موجب عایق بندی سالن و کوپه ها در برابر حرارت و سرو صدا می گردند. در هر کوپه دو پریز برق ۲۲۰ ولت برای استفاده مسافرین تعبیه شده و دارای سیستم صوتی مرکزی است .
عکس نمای بیرونی سالن پارسی
 
داخلی کوپه پارسی
 
 واگن های درجه ۱ لوکس اسپانیایی (سهند )
هر سالن دارای ۸ کوپه ۴ نفره و در مجموع ۳۲ نفر می باشد. هر سالن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یک عدد کوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشد. مجهز به سیستم تهویه مطبوع ، بدنه کوپه ۲ لایه و شیشه های دو جداره می باشند که موجب عایق بندی سالن در مقابل نفوذ حرارت و سرو صدا می گردد. سیستم صوتی و تصویری بصورت مدار بسته در این واگنها جهت پخش فیلم تعبیه شده است .

نمای خارجی سهند (باز سازی شده)

واگنهای درجه ۱ لوکس اسپانیایی
در هر واگن ۱۰ کوپه ۶ نفره و در مجموع ظرفیت ۶۰ نفر می باشد . هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یک عدد کوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشد . واگنها دارای سیستم تهویه مطبوع ، بدنه کوپه ۲ لایه و شیشه ها ۲ جداره می باشند که عایق بندی کوپه ها و سالن را در برابر حرارت و سرو صدا موجب می شوند.
کوپه مهماندار در سالن های اسپانیایی در مابین سالن و بین کوپه های ۶ و ۵ قراردارد.

نمای خارجی واگن اسپانیایی (۶۰ نفره)

واگنهای درجه ۱ لوکس اسپانیایی
در هر واگن ۱۱ کوپه ۶ نفره و در مجموع ظرفیت ۶۶ نفر می باشد.
هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یک عدد کوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشد . واگنها داری سیستم تهویه مطبوع ، بدنه کوپه ۲ لایه و شیشه های ۲ جداره می باشند که عایق بندی کوپه ها و سالن را در برابر حرارت و سرو صدا موجب می شوند.کوپه مهماندار در بین کوپه های ۶ و ۵ قراردارد.

نمای خارجی واگنهای اسپانیایی ۶۶ نفره

واگنهای درجه ۱ لوکس چینی
هر واگن دارای ۱۰کوپه ۴ نفره و در مجموع ظرفیت ۴۰ نفر می باشد . هر واگن دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی می باشد.که در یک سمت واگن قراردارد و کوپه سرویس مهماندار نیز در طرف دیگر سالن قرارداد. واگنها مجهز به سیستم تهویه مطبوع ، بدنه کوپه ۲ جداره و شیشه های ۲ لایه می باشد که موجب عایق بندی سالن در برابر نفوذ حرارت و سرو صدا گردیده اند. در این قطارها سیستم صوتی و تصویری مناسبی تعبیه گردیده که از قابلیت دریافت کانالهای جمهوری اسلامی ایران بصورت ماهواره ای و با کیفیت بسیار خوبی برخوردار می باشد ضمنا در کوپه ها پریز برق ۲۲۰ ولت جهت استفاده از لوازم برقی شخصی و شارژ وسایل برقی موجود می باشد . در این قطارها پذیرایی شام بصورت انتخابی با دریافت هزینه اضافی روی بلیت به مسافرین عرضه می شود و در صورت درخواست مسافر بلیت با پذیرایی یا بدون پذیرایی صادر میگردد .
رستوران این قطارها با انواع نوشیدنی های گرم و سرد و تنقلات آماده پذیرایی از مسافرین می باشد.

نمای خارجی واگنهای چینی (غزال)

نمای داخلی کوپه های واگنهای چینی (غزال)

واگن های درجه ۱ لوکس آلمان شرقی
هر واگن دارای ۱۰ کوپه ۶ نفره و در مجموع ظرفیت ۶۰ نفره می باشند . هر واگن دارای دو دستگاه سرویس بهداشتی و ۱ کوپه سرویس مخصوص مهماندار است . واگنها دارای سیستم تهویه مطبوع می باشند ولی گرمایش واگن توسط سیستم بخار تامین می شود .

نمای خارجی واگن

نمای داخلی کوپه

واگن های درجه ۲ آلمان غربی تبدیلی(درجه ۲ خواب)
هر واگن دارای ۱۱ کوپه ۶ نفره ودر مجموع ظرفیت ۶۶ نفر می باشد.واگنها دارای ۲ دستگاه سرویس بهداشتی و یک کوپه سرویس مخصوص مهماندار می باشند . این واگنها فاقد سیستم تهویه مطبوع می باشند ولیکن دارای پنجره های کشویی هستند .گرمایش این واگنها از طریق مولد بخار تامین میگردد .

نمای خارجی واگنهای آلمانی تبدیلی درجه ۲ خواب

واگنهای درجه ۱ لوکس اتوبوسی دو طبقه
و واگنهای درجه ۱ لوکس اتوبوسی ۲ طبقه چینی (۱۰۸ نفره)
واگن های چینی که در ۲ طبقه ساخته شده اند از ۳ قسمت تشکیل شده اند : طبقه تحتانی و فوقانی محل استقرار مسافرین و قسمت میانی از یک طرف به اتاقک تجهیزات برق و اتاقک استقرار مامورین و از دیگر سو به سرویس بهداشتی و یک انبار ختم می گردد . هر واگن مجهز به سیتم تهویه مطبوع ، شیشه های ۲ جداره و بدنه دو لایه می باشد که باعث عایق بندی سالن در برابر حرارت و سرو صدا می شود .سیستم گرمایش سالنها از طریق المنت برقی تامین می شود . این واگنها دارای سیستم صوتی و تصویری جهت پخش فیلم و موسیقی می باشد .
نکته قابل توجه در این واگنها مجهز بودن به قلاب اتوماتیک می باشد که باعث کاهش ضربه در هنگام توقف و یا حرکت می شود.

نمای خارجی

نمای داخلی
 

واگنهای درجه ۱ تهویه دار لوکس مارال
این واگنها دارای سیستم تهویه مطبوع بوده وگرمایش سالن ما توسط بخار تامین می گردد که علاوه بر آن از سیستم الکتریکی نیز جهت سیستم گرمایش بهره مند است .
هر واگن دارای یک سرویس بهداشتی ویک کوپه سرویس جهت مهماندار می باشد.ظرفیت سالن ۴۴ نفر می باشد.

نمای خارجی واگنهای مارال (بازسازی شده واگنهای فرانسوی)

واگن های درجه ۱ لوکس اتوبوسی بنیاد(سفیر)
این واگنها به تعداد ۱۰ عدد و در ۲ رام ۵ واگنی به هم کوپل شده اند . در هر رام یک سالن به عنوان رستوران وجود دارد که در آن کوپه هایی جهت مامورین در نظر گرفته شده است . دربهای واگنها به صورت پنوماتیکی باز و بسته می گردند . هر واگن دارای سیتم تهویه مطبوع می باشد . ظرفیت واگنها بصورت متغیر و تعداد ۲۴، ۶۰، ۶۶ و ۷۲ می باشد .واگنها دارای سیستم صوتی و تصویری مرکزی جهت پخش فیلم و موسیقی می باشد .

 
 واگنهای درجه ۲ معمولی اتوبوسی
واگنهای درجه ۲ معمولی اتوبوسی آلمان غربی (۷۲ نفره)
ظرفیت این واگنها ۷۲ نفر است و فاقد سیستم تهیویه مطبوع می باشند و گرمایش سالن ها از طریق بخار تامین می گردد.

نمای بیرونی
نمای داخلی

واگن های درجه ۲ معمولی اتوبوسی
ظرفیت هر واگن ۷۸ نفر است.و این نوع واگنها فاقد سیستم تهویه می باشند ولیکن گرمایش سالن ها از طریق بخار تامین می گردد.

نمای خارجی

نمای داخلی

قطارهای خودکشش
۱- ریل باس ( ارم )
این قطارها از نوع صندلی اتوبوسی است و از سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت بهره می برد و درحال حاضر در مسیرهای نسبتا کوتاه مانند تهران قم ؛ تهران سمنان و گرگان پل سفید مورد بهره برداری قرار دارد .طراحی داخلی این قطارها ارگونومیک ، ایمن و مدرن است.کلیه سالن ها دارای نورپردازی مناسب ، محل بار همراه ،دستگیره های مناسب جهت تردد مسافر داخل سالنها وکپسول اطفاءحریق است و از سیستم تهویه سرمایش و گرمایش پیشرفته و خودکار بهره می برد ۰ دربهای واگن از طریق ۱۲ دوربین در پنل راننده قابل کنترل است . این قطار دارای سیستم صوتی برای پخش داخل قطار و بلند گوهای خارجی برای هشدارهای لازم در مواقع لزوم و بیرون قطار تجهیز شده است .

نمای خارجی ریل باس
 
نمای داخلی ریل باس
 
۲- ترن ست ( پردیس )
این قطارها از نوع صندلی اتوبوسی ویژه مانند صندلی های هواپیما و سرعت سیر ۱۶۰ کیلومتر ؛ دارای خدمات کترینگ و پذیرایی وعده صبحانه در تمام مسیرها و نهار در مسیر مشهد می باشد. این قطار ها در حال حاضر در مسیرهای تهران _ مشهد ؛ تهران _ یزد و تهران _ میانه در حال بهره برداری و خدمت رسانی به مسافرین می باشد. واگنها در برابر ورود گرد و غبار، برق و باران کاملا ایزوله می باشد. مجموعه سیستم سرمایش در سقف واگن تعبیه شده و دارای عملکرد خودکار است . داخل واگنها دارای سیستم صوتی تصویری مرکزی جهت پخش فیلم و موسیقی با چهار کانال خروجی و استفاده از هدفون به انتخاب مسافرین برای گوش دادن به موسیقی یا رادیو و یا تماشای فیلم می باشد.در این نوع قطارها نیز قابلیت نصب تجیزات دریافت از ماهواره برای پخش کانالهای تلویزیونی می باشد . سرویسهای بهداشتی با تجهیزات مناسبی جهت استفاده مسافرین تجهیز شده و در شروع هر حرکت مامورین موظف به پخش فیلم آموزشی جهت استفاده صحیح از تجهیزات و امکانات موجود در قطار می باشند .

نمای خارجی ترن ست

نمای داخلی ترن ست

واگن های حمل خودرو
واگن هایی هستند که به منظور حمل و نقل خودروی مسافرین مورد استفاده قرار گرفته ، در ابتدا یا انتهای قطار قرار می گیرند .

واگن های پست و توشه
واگن هایی هستند که جهت حمل بار و توشه مسافرین و یا حمل محموله های پستی و بارهای متفرقه به کار می روند و عموماً به انتهای قطار متصل می شوند.
این واگن ها به دو قسمت تقسیم می شوند :قسمت اول مخصوص امانات پستی است که قفسه بندی شده ،قسمت دوم به توشه مسافرین اختصاص داده شده است .
بارهای حجیم به دو صورت همراه مسافر در قطار یا ارسال از راه دور حمل می گردد .بارهایی که توسط مشتری جهت ارسال به شهر دیگری تحویل انبارتوشه مستقر در ایستگاههای راه آهن می شود ضمن صدور بارنامه ؛ در مقصد پس از طی تشریفات اداری ؛ به صاحب بار تحویل و کرایه آن بصورت پیش یا پس کرایه اخذ می گردد . اطلاعات و نحوه استفاده از این خدمات از طریق آژانسها و دفاتر فروش بلیت در اختیار مسافرین قرار می گیرد.

 

/ 0 نظر / 854 بازدید