1-مسافرت شاهرود – در راه رفت- مورخ 91/04/23

در روز جمعه مورخ 91/04/23 ساعت 5:30 از خانه بیرون آمدیم. بسمت منزل مادر رفته و با همراهی ایشان بسمت میدان افسریه حرکت کردیم. در حوالی ورامین در عرض جغرافیایی2826.285 35و طول جغرافیایی  420.113 51 برای صبحانه ایستادیم.

در ساعت 8:30 به گرمسار رسیدیم. یکی از دوستان قدیمی بنام آقای سروری در گرمسار بود به ایشان زنگ زدم نبود. 10 دقیقه بعد ایشان به من زنگ زد. کمی از گرمسار دور شده بودیم. برگشتیم و بعد کمی پرس و جو منزل ایشان را پیدا کردیم. حدود یکساعتی نشسته بیرون آمدیم.

ساعت 9:30 به آب انبار قدیمی کنار جاده رسیدیم.

 

ساعت 11:10 به میدان ابوذر سمنان رسیدیم.

 

دارالحکومه‌ سمنان‌ در میدان‌ ابوذر غفاری‌ سمنان‌ قرار دارد. ساخت‌ بنای‌ دارالحکومه‌ را به‌ دوره‌فتحعلی‌ شاه‌ قاجار نسبت‌ می‌دهند. این‌ بنا که‌ بوسیله‌ دو دالان‌ باریک‌ و طویل‌ به‌ بیرون‌ باز می‌شود، شامل‌ حیاط‌وسیع‌ و اتاق‌های‌ متعدد در اطراف‌ است‌. بادگیر بلند آن‌ بیش‌ از ۱۰ متر ارتفاع‌ دارد و چهار گوش‌ است‌. این‌ بادگیرپنجره‌هایی‌ برای‌ نورگیری‌ و عبور جریان‌ هوا و خنک‌ کردن‌ هوا دارد.

 

قلعه‌های پاچنار در جنوب‌ غربی‌ میدان‌ ابوذر سمنان‌ قرار دارند. بعضی‌ها تاریخ‌ بنای‌ این‌قلعه‌ها را به‌ دوران‌ طاهریان‌ نسبت‌ می‌دهند. قلعه‌ غربی‌ پاچنار بیش‌ از ۱۳ متر ارتفاع‌ و دو برج‌ دیده‌بانی‌ مدور به‌قطر دو متر دارد. این‌ قلعه‌ بنای‌ دو طبقه‌ نامنظم‌ است‌ ودر حال‌ حاضر چند خانواده‌ در آن‌ سکونت‌ دارند. قلعه‌شرقی‌ نیز کوچکتر از قلعه‌ غربی‌ است‌ و یک‌ برج‌ دیده‌بانی‌ نیمه‌ ویران‌ دارد. در بنای‌ قلعه‌ غربی‌ از خشت‌های‌ خام‌بزرگ‌ و سنگ‌ و در بنای‌ قلعه‌ شرقی‌ از خشت‌ خام‌ استفاده‌ شده‌ است‌.

 

ساعت 11:50 به بازار سمنان رفتیم.

 

در انتهای بازار به مسجد جامع‌ سمنان رفتیم. این‌ مسجد در قرن‌ اول‌ هجری‌ روی‌ خرابه‌های‌ یک‌ آتشکده‌ بنا شده‌است‌. در حال‌ حاضر دراین‌ بنا آثاری‌ از دوره‌ مغول‌ و تیموری‌ دیده‌ می‌شود. ایوان‌ آجری‌ بلند آن‌ در قسمت‌ غربی‌ صحن‌، در زمان‌سلطنت‌ شاهرخ‌ تیموری‌ و به‌ همت‌ وزیر خواجه‌ شمس‌ الدین‌ علی‌ بالیجه‌ سمنانی‌ و گنبد آن‌ بوسیله‌ خواجه‌ابوسعید در عهد سلطنت‌ سلطان‌ سنجر احداث‌ شده‌ است‌. در قسمت‌ فوقانی‌ ایوان‌ و برسه‌ بدنه‌ آن‌، کتیبه‌ای‌ ازکاشی‌ وجود دارد. در پائین‌ این‌ کتیبه‌ چند لوحه‌ سنگی‌ بزرگ‌ دیده‌ می‌شود. مهم‌ترین‌ آنها دو لوح‌ مشتمل‌ برفرمانهای‌ پادشاه‌ صفوی‌ است‌ که‌ برای‌ اطلاع‌ مردم‌ سمنان‌ در ایوان‌ نصب‌ شده‌است‌. شبستان‌ جنوبی‌ مسجدمشتمل‌ بر ۱۶ ستون‌ مدور در وسط‌ و هشت‌ و نیم‌ ستون‌ در طرف‌ دیوار شرقی‌ است‌ که‌ پایه‌های‌ ۲۷ تاق‌ شبستان‌را تشکیل‌ می‌دهد. این‌ شبستان‌ در زمان‌ ارغون‌ خان‌ و به‌ همت‌ وزیرش‌ شیخ‌علاءالدوله‌ سمنانی‌ احداث‌ شده‌ ودر عهد سلطنت‌ فتحعلی‌شاه‌ قاجار توسط‌ ذوالفقار سمنانی‌ تعمیر شده‌ است‌. در گوشه‌ شمال‌ شرقی‌ شبستان‌،منار سلجوقی‌ قرار دارد. ارتفاع‌ کنونی‌ منار از سطح‌ قاعده‌ ۲۰/۳۱ متر و از روی‌ بام‌ ۷۵/۲۵ متر و محیط‌ آن‌ ۵/۵متر است‌. در بالای‌ تزئینات‌ آجری‌ زیبای‌ منار کتیبه‌ای‌ به‌ خط‌ کوفی‌ و جود دارد که‌ نام‌ ابوحرب‌ بختیار و تاریخ‌بنای‌ منار بر آن‌ نقش‌ بسته‌ است‌. تاج‌ یا کلاهک‌ منار که‌ بصورت‌ هشت‌ ضلعی‌ است‌، مقرنس‌های‌ آجری‌ با پشت‌بغل‌های‌ کوچک‌ کاشیکاری‌ شده‌ به‌ رنگ‌ فیروزه‌ای‌ دارد، در اطراف‌ مأذنه‌ منار، نرده‌های‌ مشبک‌ چوبین‌ زیبایی‌ به‌رنگ‌ سبز نصب‌ شده‌است‌.

 

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 75 بازدید