آژانس بلیت قطارهای مسافری استان خراسان جنوبی

شهر آژانس مدیر آدرس فکس تلفن بشرویه ضیافت بشرویه محمدرضا متولی حبیبی بشرویه - بلوار انقلاب اسلامی - جنب هیئت ابوالفضلی 3223908 3223908 بیرجند کویران بیرجند محمد حسین خادمی نژاد بیرجند - خیابان شهید مطهری - بین مطهری 8 و 10 - شماره 81 و 83 2228700 2228800 بیرجند جلوه جهانشیر جلیلیان قدرتی بیرجند - میدان ابوذر - ابتدای خیابان طالقانی 2224902 2227770

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 10 بازدید