روز ششم مسافرت لرستان و خوزستان – بخش دوم- موزه هفت تپه و زیگورات-مورخ 92/01/11

از شوش بسمت اهواز بسمت اهواز حرکت کردیم. پس از حدود 40-30 کیلومتر بسمت شرق وارد جاده فرعی شدیم که بسمت موزه هفت تپه، زیگورات چغازنبیل و شوشتر ما را راهنمایی می کرد. حدود 20 کیلومتر که رفتیم به محوطه باستانی موزه هفت تپه،دزفول رسیدیم.

ساختمان‌ موزه‌ هفت‌ تپه‌ در یک‌ طبقه‌ ساخته‌ شده‌ است‌ و در سال‌ 1352 افتتاح‌ شده‌است‌. اسکلت‌ ساختمان‌ سیمانی‌ و نمای‌ خارجی‌ آن‌ از آجر و سنگ‌ است‌. این‌ موزه‌ به‌ کتابخانه‌، آرشیو،آزمایشگاه‌ و چاپخانه‌ مجهز است‌. اشیای‌ آن‌ در حال‌ حاضر در تهران‌ نگهداری‌ می‌شود تا پس‌ از بازسازی‌خرابی‌های‌ جنگ‌ تحمیلی‌ عراق‌ به‌ ایران‌ به‌ محل‌ اصلی‌ (موزه‌ هفت‌ تپه‌) انتقال‌ داده‌ شود. در محوطه موزه فضای سرسبزی قرار دارد که ناهار را آنجا خوردیم.

 

 

در ادامه بسمت زیگورات چغازنبیل حرکت کردیم. چغازنبیل‌ در 45 کیلومتری‌ جنوب‌ شرقی‌ شوش‌ واقع‌ شده‌ و تنها یادگار شهری‌ است‌ که‌ درحدود سال‌ 1300 پیش‌ از میلاد ساخته‌ شده‌ است‌. این‌ شهر که‌ در فاصله‌ 2 کیلومتری‌ رود دز قرار داشت‌ به‌ نام‌"شهر اونتاش‌ گال‌ " مشهور بود. این‌ شهر یادگار تمدن‌ عیلام‌ جدید است‌ که‌ از سه‌ حصار تودرتوی‌ خشتی‌ تشکیل‌شده‌ و دروازه‌ اصلی‌ آن‌ بر روی‌ حصار بزرگ‌ در جبهه‌ شرقی‌ قرار دارد. در حد فاصل‌ حصار اوّل‌ و دوم‌ کاخ‌های‌شاهی‌ و آرامگاه‌های‌ سلاطین‌ بزرگ‌ عیلام‌ قرار دارند. در بین‌ حصار دوم‌ و سوم‌ بقایای‌ تصفیه‌ خانه‌ آب‌ واقع‌ شده‌است‌. تصفیه‌ خانه‌ آب‌ چغازنبیل‌ به‌ منظور تأمین‌ آب‌ آشامیدنی‌ شهر احداث‌ شده‌ که‌ در شمار قدیمی‌ترین‌تأسیسات‌ آبرسانی‌ بشمار می‌رود. در مرکز حصار سوم‌ معبد اصلی‌ (زیگورات‌) قرار دارد. معبد اصلی‌ به‌ ابعاد105*105 متر در جهات‌ اصلی‌ چهارگانه‌ احداث‌ شده‌ است‌. این‌ معبد با استفاده‌ از میلیون‌ها آجر و در 5 طبقه‌ ساخته‌ شده‌ بود که‌ در حال‌ حاضر دو طبقه‌ آن‌ باقیمانده‌است‌. به‌ غیر از طبقه‌ اول‌ و پنجم‌، تمامی‌ طبقات‌ از خشت‌ پر شده‌اند، طبقه‌ پنجم‌ که‌ مرتفعترین‌ طبقه‌ محسوب‌می‌شد، جایگاه‌ قرار دادن‌ الهه‌ها و بت‌ها بوده‌ است‌. مهّم‌ترین‌ الهه‌ به‌ نام‌ خدای‌ "اینشوشیناک‌" یا خدای‌ خاص‌شهر شوش‌ معروف‌ بوده‌ است‌. بر روی‌ دیوارهای‌ معبد آجرهایی‌ به‌ خط‌ میخی‌ مشاهده‌ می‌شود که‌ همگی‌ متنی‌یکسان‌ دارند و بیانگر نام‌ پادشاه‌ و هدف‌ او از ساخت‌ این‌ معبد است‌. در اطراف‌ معبد و بر روی‌ کف‌ اصلی‌ دوسکوی‌ مدور بریده‌ مشاهده‌ می‌شود. برخی‌ آن‌ها را سکوی‌ قربانگاه‌ و برخی‌ دیگر محل‌ ستاره‌شناسی‌ دانسته‌اند.مجموعه‌ این‌ شهر و آثار تمدن‌ عیلام‌ در هفت‌ تپه‌ در سال‌ 640 پیش‌ از میلاد توسط‌ حمله‌ آشوریان‌ به‌ سر کردگی‌"آشوربانیپال‌" ویران‌ گردید و حاکمیت‌ عیلامیها پس‌ از هزاران‌ سال‌ منقرض‌ شد.

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 86 بازدید