1-مسافرت گرگان – شهر گرگان و آبشار دوقلوی زیارت- مورخ 92/04/03

 

مطالعه مطالب تکمیلی، عکس و فیلمهای مربوطه در کانال شمال گردی  @Shomalghardi


 

در روز یکشنبه  مورخ 92/04/02 ساعت 21:40  با قطار 6 تخت پارسی از تهران بسمت گرگان حرکت کردیم.

مسیر و زمان حرکت قطار بسمت گرگان بشرح زیر می باشد.

کیلومتراژ

نام ایستگاه

مدت سیر

ورود

حرکت

0

تهران

 

 

21:40

 

 

13

 

 

10

ری

 

21:53

21:53

 

 

13

 

 

26

بهرام

 

22:06

22:06

 

 

13

 

 

44

ورامین

 

22:19

22:21

 

 

8

 

 

53

پیشوا

 

22:29

22:31

 

 

9

 

 

65

ابردژ

 

22:40

22:40

 

 

14

 

 

88

کویر

 

22:54

22:54

 

 

15

 

 

114

گرمسار

 

23:09

23:11

 

 

17

 

 

129

بنکوه

 

23:28

23:30

 

 

17

 

 

147

کبوتر دره

 

23:47

23:47

 

 

16

 

 

162

سیمین دشت

 

00:03

00:05

 

 

13

 

 

174

زرین دشت

 

00:18

00:20

 

 

16

 

 

189

مهاباد

 

00:36

00:36

 

 

16

 

 

203

فیروزکوه

 

00:52

01:12

 

 

20

 

 

218

کدوک

 

01:32

01:32

 

 

22

 

 

236

دوگل

 

01:54

01:54

 

 

14

 

 

246

ورسک

 

02:08

02:10

 

 

19

 

 

259

سرخ آباد 1

 

02:29

02:31

 

 

15

 

 

270

سوادکوه

 

02:46

02:46

 

 

17

 

 

283

پل  سفید

 

03:03

03:23

 

 

11

 

 

0

زیرآب

 

03:34

03:36

 

 

17

 

 

314

شیرگاه

 

03:53

03:55

 

 

22

 

 

334

قائم  شهر

 

04:17

04:19

 

 

6

 

 

338

گونی بافی

 

04:25

04:25

 

 

16

 

 

354

ساری

 

04:41

04:46

 

 

16

 

 

371

شهیدنوبخت

 

05:02

05:02

 

 

10

 

 

380

نکا 2

 

05:12

05:32

 

 

25

 

 

403

بهشهر

 

05:57

05:59

 

 

25

 

 

428

گلوگاه

 

06:24

06:26

 

 

15

 

 

441

/ 0 نظر / 99 بازدید