پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری نوروز 1394 (حد فاصل 93/12/25 لغایت 94/01/15)

پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری نوروز 1394

(حد فاصل 93/12/25 لغایت 94/01/15)

 جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره 1539 - 021 تماس حاصل نمائید.

 

فروش اینترنتی

تاریخ

مسیر

ساعت شروع

93/11/04

محورهای شمال- شمالغرب- آذربایجان و کلیه قطارهای کمربندی این محورها

19

93/11/05

محورهای جنوب- جنوبشرق- هرمزگان- شیراز- کرمان- یزد- اصفهان- زاهدان و کلیه قطارهای کمربندی این محورها

19

93/11/06

محورخراسان و قطار طبس و خواف و شاهرود

19

 

فروش از طریق نمایندگیهای فروش

تاریخ

مسیر

ساعت شروع

93/11/05

محورهای شمال- شمالغرب- آذربایجان و کلیه قطارهای کمربندی این محورها

7 صبح

93/11/06

محورهای جنوب- جنوبشرق- هرمزگان- شیراز- کرمان- یزد- اصفهان- زاهدان و کلیه قطارهای کمربندی این محورها

7 صبح

93/11/07

محور خراسان و قطار طبس و خواف و شاهرود

7 صبح

93/11/08

قطارهای بین‌المللی

8:30 صبح

 

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 41 بازدید