روز دوم مسافرت اصفهان(بخش پنجم) – منطقه جلفا - مورخ 93/11/03

در هتل پس از استراحت حدود ساعت 16:00 بسمت منطقه جلفا حرکت کردیم. از طریق چهار باغ، میدان انقلاب، ساحل زاینده رود ، خیابان توحید به چهارراه توحید رسیدیم. پس از چهارراه در سمت راست خیابان وارد محله جلفا شدیم. در اواسط کوچه قبل از میدان جلفا ماشین را پارک کرده و به راه افتادیم.

در ابتدای کوچه کلیسای حضرت مریم قرار دارد.

 

در میدان کوچک جلفا پاتوق جوانان و افراد مسن می باشد که ساعت آفتابی در وسط آن نصب شده است.

 

پیاده در منطقه و محله جلفا به راه افتادیم. کلیسا وانک تعطیل بوده که از همان بیرون عکس گرفتیم.

 

در ادامه بسمت پل های سی و سه پل و خواجو حرکت کردیم. وقتی به سی و سه پل رسیدیم هوا تاریک شده بود.

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 55 بازدید