بخش ششم - نحوه و مراحل ساخت یک کاروان مسافرتی

صندلی ها، میز و وسائل راحتی خواب پایین

نشمینگاه و بستر خواب پایینی دارای ابعاد 177 سانتیمتر طول (عرض کاروان) و 126 سانتیمتر عرض می باشد. قبل از شروع به ساخت طراحی های در خصوص جبعه های صندلی و بستر رسم نمودم. مشخص گردید که صندلی راحتی، تقریبا 50 سانتیمتر ارتفاع و 50 سانتیمتر عمق داشته و شکل کلی آن بصورت زیر می باشد.
 


 

 

ساخت میز پذیرایی

 

 لطفاً نظر خود را در خصوص مطلب ارائه شده بیان نمائید.

 

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 228 بازدید