برنامه حرکت ،ساعت ورود و خروج قطارهای مسافری از 17 فروردین تا 10 خرداد 94

برنامه حرکت ،ساعت ورود و خروج قطارهای مسافری از 17 فروردین تا 10 خرداد 94

 جهت بررسی موجودی  و تامین بلیط علاوه بر سایت رجاء (www.raja.ir) و (www.payaneh.ir)  میتوان مشخصات قطارها ، ساعات حرکت قطارها، انتقاد، اعتراض و شکایت از قطارها و همچین سوال در خصوص موجودی بلیط کلیه قطارها را در تهران از تلفن 1539 و 55651415-021 جهت غیرتهرانی ها از طریق پاسخگوی اوپراتور، انجام داد.

ساعت ورود به مبدا روزهای حرکت ازمقصد  ساعت حرکت از مقصد شماره قطارازمقصد ساعت ورود به مقصد روزهای حرکت ازمبدا ساعت  حرکت از مبدا شماره قطاراز مبدا مسیر ردیف 13:15 همه روزه 05:50 373 13:35 همه روزه 06:15 372 ترن ست مشهد 1 ( 4سالنه )  1 13:35 " 06:10 375 14:00 " 06:35 374 ترن ست مشهد 2 (4 سالنه ) 2 13:55 یکروزدرمیان 06:30 377 14:15 یکروزدرمیان 06:55 376 ترن ست مشهد 3  3 16:15 یکروزدرمیان 06:30 385 16:25 یکروزدرمیان 06:55 384 توربو دیزل 4 16:40 همه روزه 06:50 381 16:50 همه روزه 07:15 380 ف1 مشهد  5 10:20 " 23:00 383 17:15 " 07:35 382 ف2مشهد(غزال بنیاد)چرخشی 6 21:00 " 16:00 951 12:45 " 08:00 950 تهران شاهرود    7 05:55 " 23:45 327 18:50 " 12:30 326 شاهرود مشهد  8 08:30 " 05:40 953 18:45 " 16:00 952 تهران  سمنان  9 20:30 " 08:30 319 20:40 " 08:50 318 عادی مشهد  10 07:10 " 22:35 325 19:45 " 11:10 324 سمنان مشهد (دانمارکی ) 11 22:15 " 12:00 355 22:10 " 11:35 354 تهران نیشابور  12 23:30 یکروزدرمیان 11:45 369 23:55 یکروز در میان 12:30 368 اتوبوسی تهران مشهد 13 4:05 " 14:25 357 02:45 " 13:00 356 تهران خواف  14 4:05 " 12:10 359 05:00 " 13:00 358 تهران طبس ( پارسی ) 15 23:55 همه روزه 12:10 351 01:00 همه روزه 13:35 350 ف 3مشهد  (  دانمارکی) 16 0:50 " 13:00 345 01:35 " 14:15 344 ف 4 مشهد ( مارال - اتوبوسی  )  17 02:30 " 15:15 353 01:55 " 14:45 352 ف5 مشهد (نگین-مهتاب) 18 03:45 " 16:20 331 02:20 " 15:10 330 ف 6 مشهد (جوپار) 19 08:10 " 20:30 335 02:40 " 15:40 334 ف 7 مشهد ( طوس) 20 7:50 " 20:05 343 4:05 " 16:55 342 ف8 مشهد  (غزال وانیا) 21 06:30 " 18:50 337 05:00 " 17:20 336 ف  9  مشهد ( سیمرغ) 22 5:15 " 18:00 349 05:25 " 18:00 348 ف10مشهد (نگین) 23 06:50 " 19:15 363 05:55 " 18:25 362 ف 11 مشهد ( پلور - پارسی بنیاد ) 24 06:05 " 18:25 367 06:20 " 18:50 366 ف 12 مشهد  ( نور) 25 08:40 یکروز در میان 21:10 333 06:55 یکروز در میان 19:35 332 ف 13 مشهد ( پلور حمل ونقل) 26 01:10 همه روزه 13:50 341 07:20 همه روزه 19:55 340 ف14 مشهد(غزال بنیاد) چرخشی 27 07:35 " 19:40 339 07:40 " 20:20 338 ف 15 مشهد (سبز ) 28 11:45 " 00:15 347 08:15 " 20:50 346 ف16 مشهد (اسپانیایی رعد)  29 12:15 " 00:40 365 08:35 " 21:20 364 ف 17مشهد (دوخواب) 30 18:20 همه روزه 14:10 971 09:10 همه روزه 05:10 970 آزادور مشهد  31 04:30 یکروز در میان 21:55 975 04:25 یکروز در میان 21:55 974 طبس مشهد 32 09:45 همه روزه 16:00 581 10:20 همه روزه 16:55 580 اصفهان مشهد 1  33 10:25 یکروز در میان 15:40 585 11:15 یکروز در میان 16:25 584 اصفهان مشهد 2  34 17:00 همه روزه 17:10 481 11:45 همه روزه 11:00 480 تبریز مشهد1    35 11:25 4 روز در هفته 11:15 489 21:10 4 روز در هفته 20:30 488 تبریز مشهد 2  36 02:15 همه روزه 23:25 181 13:10 همه روزه 10:30 180 اهواز-مشهد 37 10:05 " 14:50 183 09:40 " 14:30 182 ملایر -اراک - مشهد 38 03:15 " 12:35 185 03:45 " 14:00 184 قم مشهد1 39 12:00 " 22:15 187 10:00 " 20:00 186 قم مشهد 2 40 13:45 " 21:35 483 12:40 " 20:35 482 زنجان مشهد  41 15:05 " 01:10 485 12:20 " 22:20 484 قزوین-مشهد  42 14:05 " 01:35 487 11:00 " 22:25 486 کرج-مشهد  43 11:40 یکروزدرمیان 21:10 583 07:00

/ 0 نظر / 196 بازدید