3-مسافرت گرگان - آبشار باران کوه - مورخ 92/04/05

 

 

مطالعه مطالب تکمیلی، عکس و فیلمهای مربوطه در کانال شمال گردی  @Shomalghardi


در روز چهارشنبه مورخ 05/04/92 پس از صرف صبحانه، حدود ساعت 9:00 بسمت آبشار باران کوه راه افتادیم. در کیلومتر 7 جاده گرگان به کردکوی مسیر آبشار باران بسمت جنوب شروع میشود. حاده در مجموع جنگلی و در برخی جاها سنگلاخی است. در مسیر از الوفن و یالو عبور میکنیم . در بین راه گله بز و گوسفند دیدیم که جاده را بسته بودند. دو نفر جنگلبان محلی نیز در حین عبور گله مشغول صحبت با صاحبان گله بودند که بره را از گله جدا کرده و با موتورسیکلت خود بردند.

در بین مسیر جهت چیدن و خوردن توت وحشی ایستاد بودیم که موتور سیکلتی با دو نفر محلی به ما رسیدند. از ایشان از مسیر باقیمانده و حیوانات وحشی منطقه سوال کردیم. در جواب گفتند که در انتهای مسیر ماشین رو کلبه آقا رمضان میراب (تقسیم کننده آب) بوده که از آنجا پیاده روی تا آبشار داریم. در ادامه در خصوص حیوانات وحشی یکی از آنها گفت که در منطقه خرس و پلنگ وجود دارد که آرام بوده و با کسی کار ندارند!!! وقتی از ایشان جدا شدیم همگی از حرفهای ایشان خندمان گرفته بود مضاعفا اینکه تفنگ شکاری همراه ایشان بود که در موقع خطر از آن استفاده کنند.

 

ساعت 10:40 به کلبه رمضان رسیدیم. وقتی رسیدیم ایشان نبود و بعدا با یک موتور سیکلت آمد.

 

آب جاری این محل، از کوهها و ارتفاعات جنوبی (جهان نما) آمده و در حوضچه ای آب جهت سه منطقه و روستا اطراف، تقسیم بندی می گردد.

 

با سوال از رمضان و طولانی بودن مسیر تا آبشار، در همین محل وسایل را پیاده کرده و به گشت و گذار و آب تنی پرداختیم.

 

 

حدود ساعت 14:30 بسمت گرکان حرکت کردیم.

ساعت 15:30 هتل رسیده و ناهار را در آنجا خوردیم.

 

 

HTTPS://INSTAGRAM.COM/Shomalghardi

 

مطالعه مطالب تکمیلی، عکس و فیلمهای مربوطه در کانال شمال گردی  @Shomalghardi


 

/ 0 نظر / 68 بازدید