1-مسافرت به مشهد مقدس با قطار زندگی –بسمت مشهد بخش اول– مورخ 94/02/02

در روز چهارشنبه مورخ 94/02/02 ساعت 18:25 از ترمینال قطارهای بین المللی (جنب ایستگاه راه آهن) تهران با قطار زندگی بسمت مشهد حرکت کردیم. سازمان قطار دارای 8 سالن با کوپه  های 4 تخته، یک واگن دو طبقه رستوران جهت پذیرایی و یک واگن آشپزخانه می باشد.

 

برنامه حرکت  ف 11 تهران -مشهد و بالعکس از تاریخ 1394/01/16 لغایت 1394/03/10 قطار شماره:  362 روزهای حرکت: همه روزه    کیلومتراژ نام ایستگاه حداکثر
سرعت مدت
سیر ورود توقف حرکت 0 تهران       0 18:25     100 13       10 ری     18:38 0 18:38     120 13       26 بهرام     18:51 0 18:51     120 13       44 ورامین     19:04 0 19:04     120 8       53 پیشوا     19:12 0 19:12     120 9       65 ابردژ     19:21 0 19:21     120 14       88 کویر     19:35 0 19:35     120 15       114 گرمسار     19:50 0 19:50     120 12       131 یاتری     20:02 0 20:02     120 12       153 ده نمک     20:14 0 20:14     120 10       167 سرخ دشت     20:24 0 20:24     120 13       188 لاهور     20:37 0 20:37     120 14       210 بیابانک     20:51 0 20:51     120 14       228 سمنان 1     21:05 25 21:30     120 15       246 میاندره     21:45 0 21:45     100 15       262 ابگرم     22:00 0 22:00     120 13       276 گرداب     22:13 0 22:13     120 17       297 هفتخوان     22:30 0 22:30     120 9       310 لارستان     22:39 0 22:39     120 13       333 امروان     22:52 0 22:52     120 10       349 سرخده     23:02 0 23:02     120 10       364 دامغان     23:12 2 23:14     120 14       386 زرین     23:28 0 23:28     120 14       410 کلاتخوان     23:42 0 23:42     120 15       429 شاهرود     23:57 10 00:07     120 14       450 بسطام     00:21 0 00:21     120 12       470 شیرین چشمه     00:33 0 00:33     120 11       488 گیلان     00:44 0 00:44     120 12       509 بکران     00:56 0 00:56     120 12       531 جهان آباد     01:08 0 01:08     120 11       551 ابریشم     01:19 0 01:19     120 13       573 جاجرم     01:32 0 01:32     120 12       593 ازادور     01:44 0 01:44     120 13       612 سنخواست     01:57 0 01:57     120 12       632 جوین     02:09 0 02:09     120 15       655 نغ اب     02:24 5 02:29     120 15       676 اسفراین     02:44 0 02:44     120 13       696 بیهق     02:57 0 02:57     120 14       718 سبزوار     03:11 0 03:11     120 14       742 فردوس     03:25 0 03:25     120 14       766 عطار     03:39 0 03:39     120 6       774 فولاد خراسان     03:45

/ 0 نظر / 237 بازدید