روز اول مسافرت لرستان و خوزستان – تهران تا بروجرد- مورخ 92/01/06

در روز سه شنبه  مورخ 06/01/92 ساعت 12:00  با ماشین شخصی به قصد استانهای لرستان و خوزستان حرکت کردیم.

مسیر مدنظر قم، بروجرد، خرم آباد، پلدختر، اندیمشک، دزفول، شوش، شوشتر، اهواز، آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، دزفول، مسیر پل زال، خرم آباد، قم و تهران می باشد.

تا قم بدون توقف رفتیم. در ورودی قم و کنار عوارضی توقف کرده نماز خوانده و استراحت کردیم.

ماکت حلول سال نو بر روی کفی تریلی در عوارضی قم

بدون وارد شدن به شهر قم از مسیر کمربندی و سلفچگان بسمت اراک حرکت کرده و از کمربندی اراک بسمت بروجرد ادامه مسیر دادیم. 

 

برج خنک کن نیروگاه اراک

حدود ساعت 6:30 به بروجرد رسیدیم.

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 26 بازدید