بخش اول - نحوه و مراحل ساخت یک کاروان مسافرتی

شاخص ها و سوالات در خصوص انتخاب نوع خودرو و امکانات داخل کاروان

همانگونه که در بخش امکانات و مدلهای مختلف اشاره شد، می توان کاروان به ابعاد و امکانات متنوع تصور نمود.

لذا برای انتخاب مدل خودرو جهت ساخت کاروان و امکانات آن باید به سوالات مختلفی پاسخ داده و شاخص های مختلفی را مد نظر قرار داد.

سوالات مورد نظر عبارتست از:

1- تعداد مسافران و سرنشینان کاروان چند نفر می باشد؟

1-1-تعداد کمربندی ایمنی سه نقطه ای مورد نیاز چه تعداد می باشد؟

1-2-آیا برای تمام مسافرین صندلی رو به جلو، مورد نیاز است؟

2-تعداد مسافرینی که می خواهند راحت بخوابند؟

2-1-تعداد نفراتی که در تمام مدت می خواهند در کاروان بخوایند؟

2-2-چه مدت تخت ها در طول سفر باز می باشد؟

2-3- تعداد تخت های دوبل و تکی مورد نیاز چند عدد می باشد؟

3-جای راحت برای نشتن و غذا خوردن چه تعداد است؟

3-1-چند عدد میز مورد نیاز می باشد؟

3-2-آیا به صندلی گردان نیاز می باشد؟

4-آیا به ایستادن کامل(تمام قد) در کاروان نیاز می باشد؟

5- چگونگی دسترسی به کاروان؟

5-1- از درب های کناری

5-2- از درب های عقب

5-3-دریچه عقب

6- مدت مسافرت با کاروان؟

6-1-سفر یک روزه

6-2-سفرهای آخر هفته(خواب در کاروان)

6-3-سفر دو هفته ای

6-4-سفرهای طولانی مدت

7- مقصد و پایانه سفر با کاروان کجا می باشد؟

7-1-سفر محلی و منطقه ای

7-2-سفر داخل کشور یا یک قاره

7-3-کمپ های مسافرتی

7-4-کمپ های حیات وحش

8-زمان سفر با کاروان چه موقع از سال می باشد؟

8-1-تنها در تابستان

8-2-مسافرت در سه فصل (غیر زمستان)

8-3-سفر در زمستان

9-هزینه های مد نظر خرید خودرو  و امکانات کاروان

9-1-میزان هزینه خودرو

9-2-هزینه تجهیزات و امکانات

9-3-هزینه ساخت

با بررسی و پاسخ دقیق به سوالات فوق، نوع خودرو و امکانات داخل کاروان را میتوان انتخاب نمود.

/ 0 نظر / 107 بازدید