2-مسافرت در جاده فیروزکوه – تا جوارم-تنگه واشی-بخش اول- مورخ 91/03/11

ساعت 4:00 صبح بیدار شده و بیرون ماشین آمدم. زمین پر از ملخ های رنگی بود. کمی بعد باجناق بیدار شد و با هم پیاده تا امامزاده اسماعیل که در نزدیکی ما بود، رفتیم و نماز خواندیم.

 

مجدد بسمت ماشین برگشتیم. باجناق به ماشین برگشت و من دوربین را برداشته از کوهی که در نزدیکی بود و مشخص بود مسیر کوهنوردی افراد محلی است، بالا رفتم.

 

 در بالای کوه و در طرف مقابل مسیر ریل تهران – شمال قرار داشت.

 

بسمت ماشین برگشتم و ساعت7:00 به آنجا رسیدیم. بقیه را بیدار کرده برای خرید وسایل صبحانه به داخل شهر رفتیم. از وقت استفاده کرده به میدان راه آهن فیروزکوه رفته و سری نیز به داخل ایستگاه زدم. قطارهای باری در حال حمل سیمان و سوخت بودند.

 

 در ادامه به میدان ورودی فیروزکوه برگشته و حدود 2 کیلومتر بسمت تهران برگشتیم و از با مشاهده تابلوی تنگه واشی بسمت راست پیچیدیم. حدود 20 کیلومتر رانده تا به ده جلیزجند رسیدیم. از داخل ده بسمت تنگه رفتیم. در بین راه در کنار جاده و در محلی که مشرف به باغهای روستا بود جهت صرف صبحانه، ایستادیم.

 

پس از صبحانه حرکت کرده و در ساعت 9:40 به پارکینگ تنگه رسیدیم. ورودی را داده و وسایل مورد نیاز را برداشته و پوشیده، براه افتادیم. با 10 دقیق پیاده روی به ورودی آب رسیدیم.

آب بسیار سرد است. وارد آب شده در اولین تنگه و پس از اولین پیچ، دیواره حجاری شده قاجاری قابل مشاهده است.

 

پس از اولین تنگه وارد دشت بسیاز زیبای شدیم. عبور از این دشت حدود 40 دقیقه طول کشید. و به تنگه دوم رسیدیم.

 

در داخل تنگه از تکه یخی بزرگی که از بالا سقوط کرده بوده، عکس گرفته ادامه مسیر دادیم. در انتهای تنگه دوم کمی مسیر سربالایی بوده و باید از تکه سنگ ها بالا برویم. در انتهای تنگه آبشار قراردارد. از وروی تنگه دوم تا آبشار 20 دقیقه در راه بودیم.

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 206 بازدید