# ریز_حرکت_قطارهای_مسافری_-_trains_schedule

برنامه حرکت قطارهای مسافری از مورخ 96/04/01 لفایت 96/07/10

 1- قطار ترن ست مشهد1 همه روزه با سازمان یک ست ترن ست 5 سالنی در ساعت 05:30  از تهران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 191 بازدید

برنامه حرکت ،ساعت ورود و خروج قطارهای مسافری در نوروز 94

 برنامه حرکت ،ساعت ورود و خروج قطارهای مسافری در نوروز 94  جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره 1539 - 021 تماس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 293 بازدید

ریز برنامه حرکت قطار- ادامه ف 1 مراغه

قطار شماره:  4222 روزهای حرکت: فرد تاریخ  کیلومتراژ نام ایستگاه حداکثر سرعت مدت سیر ورود توقف حرکت 607 مراغه       0 07:10     80 35         ملکان     07:45 0 07:45     80 30         میاندواب     08:15 0 08:15     60 30         مهاباد شمالغرب     08:45 0                     قطار شماره: 4221 روزهای حرکت: فرد تاریخ  مسافت بین دو ایستگاه نام ایستگاه حداکثر سرعت مدت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید

ریز برنامه حرکت قطار- ادامه ف 1 مراغه

ریز برنامه حرکت قطارهای مسافری از مورخه 93/07/11 لغایت 93/12/24- ادامه ف1 مراغه-میاندوآب(4222) کیلومتراژ نام ایستگاه حداکثر سرعت مدت سیر ورود توقف حرکت 0 تهران       0 20:30     60 20         نیک  پسندی     20:50 0 20:50     80 5         لشکر     20:55 0 20:55     80 5       22  ملکی     21:00 0 21:00     80 16       41 کرج     21:16 3 21:19     120 13       58 کردان     21:32 0 21:32     120 11       75 هشتگرد     21:43 0 21:43     120 10       92 ابیک     21:53 0 21:53     120 11       109 زیاران     22:04 0 22:04     120 11       127 کهندژ     22:15 0 22:15     120 14       144 قزوین     22:29 5 22:34     120 12       142 سیاه چشمه     22:46 0 22:46     120 11       178 تاکستان     22:57 0 22:57     120 13       194 سیاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

ریز برنامه حرکت قطار-ف 1 مراغه

کیلومتراژ نام ایستگاه حداکثر سرعت مدت سیر ورود توقف حرکت 0 تهران       0 20:30     60 20         نیک  پسندی     20:50 0 20:50     80 5         لشکر     20:55 0 20:55     80 5       22  ملکی     21:00 0 21:00     80 16       41 کرج     21:16 3 21:19     120 13       58 کردان     21:32 0 21:32     120 11       75 هشتگرد     21:43 0 21:43     120 10       92 ابیک     21:53 0 21:53     120 11       109 زیاران     22:04 0 22:04     120 11       127 کهندژ     22:15 0 22:15     120 14       144 قزوین     22:29 5 22:34     120 12       142 سیاه چشمه     22:46 0 22:46     120 11       178 تاکستان     22:57 0 22:57     120 13       194 سیاه باغ     23:10 0 23:10     120 11       210 قروه     23:21 0 23:21     120 11       227 خرم دره     23:32 2 23:34     120 12       245 زرین دژ     23:46 0 23:46     120 11       261 پیرزاغه     23:57 0 23:57     120 13       281 سلطانیه 1     00:10 4 00:14     120 11       298 بناب     00:25 0 00:25     90 14       315 زنجان     00:39 10 00:49     70 16       330 خرم پی 2
/ 0 نظر / 85 بازدید

ریز برنامه حرکت قطار-ریل باس مشهد سرخس 2 (938)

ریز برنامه حرکت قطارهای مسافری از مورخه 93/07/11 لغایت 93/12/24-ریل باس مشهد سرخس 2(938) قطار شماره:  938 روزهای حرکت: همه روزه  کیلومتراژ نام ایستگاه حداکثر سرعت مدت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

ریز برنامه حرکت قطار ریل باس سمنان(952)

ریز برنامه حرکت قطارهای مسافری از مورخه 93/07/11 لغایت 93/12/24-ریل باس سمنان(952) قطار شماره:  952 روزهای حرکت: همه روزه  کیلومتراژ نام ایستگاه حداکثر سرعت مدت سیر ورود توقف حرکت   0 تهران       0 16:10       100 13         10 ری     16:23 2 16:25       120 13         26 بهرام     16:38 0 16:38       120 13         44 ورامین     16:51 2 16:53       120 8         53 پیشوا     17:01 0 17:01       120 9         65 ابردژ     17:10 0 17:10       120 14         88 کویر     17:24 0 17:24       120 15         114 گرمسار     17:39 2 17:41       120 12         131 یاتری     17:53 2 17:55       120 12         153 ده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید