2-مسافرت با قطار تا ساری- بخش دوم- مورخ 92/02/19

 

HTTPS://INSTAGRAM.COM/Shomalghardi

 

مطالعه مطالب تکمیلی، عکس و فیلمهای مربوطه در کانال شمال گردی  @Shomalghardi

 

تا گرمسار مسیر کویری و تقریبا کفی است. در گرمسار قطار مسیر شمال  خود را شروع کرده و رفته رفته بسمت رشته کوه البرز بالا میرود. تا فیروزکوه مسیر ریلی از کنار کوهها، روستاها، باغها و استخرهای پرورش ماهی حرکت میکند.

 http://uupload.ir/files/k3qo_dsc04579.jpg

http://uupload.ir/files/1iuw_dsc04580.jpg

http://uupload.ir/files/9lsg_dsc04584.jpg

http://uupload.ir/files/hvkr_dsc04590.jpg

http://uupload.ir/files/cjui_dsc04592.jpg

http://uupload.ir/files/z2fe_dsc04594.jpg

http://uupload.ir/files/l4v_dsc04599.jpg

http://uupload.ir/files/l4v_dsc04599.jpg

http://uupload.ir/files/f19t_dsc04605.jpg

http://uupload.ir/files/0dlr_dsc04606.jpg

http://uupload.ir/files/wrkq_dsc04607.jpg

http://uupload.ir/files/8f2w_dsc04611.jpg

http://uupload.ir/files/4g2i_dsc04613.jpg

http://uupload.ir/files/lk8q_dsc04614.jpg

 http://uupload.ir/files/oxim_dsc04615.jpg

بعلت شیب زیاد بین ایستگاههای فیروزکوه تا پل سفید، قطار در این مسیر بصورت دو لکوموتیوه حرکت میکنند. در ایستگاه فیروزکوه جهت کوپل لکوموتیو دوم، کمی توقف داشتیم. از واگن پیاده شده و دوری در ایستگاه زدم. سری به جلوی قطار زده و با لکوموتیوران صحبت کردم. با هماهنگی ایشان داخل لکوموتیو شده و تا قائمشهر جلوی قطار بوده و کل مسیر را از آنجا عکسبرداری و فیلمبرداری کردم.  

از ایستگاه فیروزکوه که خارج شدیم، مسیر روبرو دارای مه بود و هر چه به ایستگاه کدوک نزدیکتر میشدیم، تراکم مه بیشتر میشد.

 http://uupload.ir/files/cqn_dsc04644.jpg

http://uupload.ir/files/pmvg_dsc04645.jpg

http://uupload.ir/files/javo_dsc04646.jpg

http://uupload.ir/files/xgrr_dsc04647.jpg

http://uupload.ir/files/nszv_dsc04658.jpg

بین ایستگاههای کدوک تا ورسک قطار دائما داخل تونل شده و در داخل تونل مسیر مارپیچی را طی نموده و تغییر مسیری تقریبا 180 درجه در ورود و خروج به تونل را طی می کند. این مسیر از جاده آسفالته، بصورت سه خط موازی و پلکانی دیده میشود، که به سه خط طلایی معروف می باشد.

http://uupload.ir/files/70sa_dsc04661.jpg

http://uupload.ir/files/fxha_dsc04662.jpg

http://uupload.ir/files/7b9h_dsc04663.jpg

http://uupload.ir/files/b9ij_dsc04666.jpg

http://uupload.ir/files/refi_dsc04667.jpg

http://uupload.ir/files/hl42_dsc04668.jpg

عبور از روی پل ورسک از نظر ناظر داخل قطار به علت کوتاهی زمان، احساس نمی شود. به توجه به اطلاع رسانی لکوموتیوران، کل زمان روی پل ورسک را مشغول عکسبرداری پی در پی، بودم.

 http://uupload.ir/files/r8v4_dsc04681.jpg

در ایستگاه ورسک نگاهی به پل ورسک انداختم که در مه زیبایی فرو رفته بود. از کابین لکوموتیو خارج شده و چند عکس گرفتم.

 http://uupload.ir/files/i6s8_dsc04700.jpg

http://uupload.ir/files/l55w_dsc04710.jpg

در مسیر ریلی تهران – شمال جواز عبور از هر ایستگاه با گرفتن میله عبور و انداختن میله عبوری قبلی انجام میگیرد. (در مسیری های دیگری ریلی این موضوع وجود ندارد)

http://uupload.ir/files/r8ll_dsc04730.jpg

http://uupload.ir/files/iyq_dsc04725.jpg

http://uupload.ir/files/jy_dsc04727.jpg

http://uupload.ir/files/o0pt_dsc04738.jpg

http://uupload.ir/files/7dwx_dsc04740.jpg

http://uupload.ir/files/ki6h_dsc04742.jpg

http://uupload.ir/files/t3l6_dsc04760.jpg

 

http://uupload.ir/files/monm_dsc04761.jpg

 

 

HTTPS://INSTAGRAM.COM/Shomalghardi

 

مطالعه مطالب تکمیلی، عکس و فیلمهای مربوطه در کانال شمال گردی  @Shomalghardi


 

/ 0 نظر / 262 بازدید