روز ششم مسافرت لرستان و خوزستان – بخش سوم- شوشتر-مورخ 92/01/11

پس از بازدید زیگورات چغازنبیل بسمت شوشتر حرکت کردیم. حدود ساعت 18:00 به شوشتر رسیدیم. شوشتر دارای مکانهای تاریخی با قدمت بسیار بالا می باشد. شهر شوشتر در فاصله‌ 831 کیلومتری‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌ و آب‌ و هوای‌ آن‌ در بهار، تابستان‌ و پاییزگرم‌ و در زمستان‌ سرد است‌. در افسانه‌های‌ ایرانی‌ بنای‌ این‌ شهر را به‌ "هوشنگ‌ پیشدادی‌ " نسبت‌ داده‌اند. فتح‌شوشتر به‌ دست‌ مسلمانان‌ در زمان‌ خلافت‌ عمر صورت‌ گرفت‌. در عهد بنی‌ امیه‌ شوشتر از قلاع‌ خوارج‌ بود. درسال‌ 820، امیر تیمور این‌ شهر را فتح‌ کرد و سپس‌ از مراکز تبلیغ‌ تشیع‌ گردید. نادرشاه‌ چندین‌ بار به‌ این‌ شهرلشکرکشید و در سال‌های‌ 67 - 1165 جنگ‌های‌ مکرری‌ در شوشتر روی‌ داد و مردم‌ بسیاری‌ از بین‌ رفتند. درزمان‌ فتحعلی‌ شاه‌ قاجار، شوشتر، دزفول‌ و هویزه‌ جزء کرمانشاه‌ گردید. در زمان‌ سلطنت‌ مظفرالدین‌ شاه‌ دودستگی‌ حیدری‌ و نعمتی‌ در شوشتر به‌ اوج‌ خود رسید و خزعل‌خان‌ دسته‌های‌ عرب‌ را به‌ تاخت‌ و تاز در شوشترعزیمت‌ داد. در دوره‌ پهلوی‌ نیز در این‌ شهر پس‌ از درگیری‌های‌ چندی‌ امنیت‌ برقرار گردید و اینک‌ به‌ عنوان‌ یکی‌از شهرستان‌های‌ مهّم‌ خوزستان‌ محسوب‌ می‌شود

ابتدا به بند میزان رفتیم. بوسیله بند میزان مقداری از آب کارون وارد شهر شوشتر شده و مابقی بدون وارد شدن به شهر از حومه شهر عبور کرده و در انتهای شهر این دو آب مجدد بهم متصل می گردد. آب وارد شده به شسوشتر بننام رود گرگر نامیده شده و جهت کاربرد آسیاب آبی و آبیاری باغات استفاده می گردد.

 

 

در ادامه به دیدن آسیاب های آبی سیکا (آبشار و آسیاب)شوشتر رفتیم. یکی‌ از قدیمی‌ترین‌ و زیباترین‌ بناهای‌  شوشتر آسیاب‌های‌ سیکاست‌. سیکا،محلی‌ است‌ با اتاقک‌ها و راهروهای‌ باریک‌ که‌ در کنار آن‌ها جوی‌ آب‌ روان‌ است‌ و منافذی‌ مشرف‌ به‌ رود گرگردارد. این‌ مکان‌ در تابستان‌ محل‌ تفریح‌ مردم‌ است‌. در آسیاب‌های‌ سیکا جریان‌ آب‌ از بالا به‌ پایین‌ با فشار زیادچرخ‌ آسیاب‌ را برای‌ تهیه‌ آرد گندم‌ به‌ حرکت‌ در می‌آورد. در فصل‌ تابستان‌ در اتاقک‌های‌ سیکا هوای‌ خنک‌ ومطبوعی‌ جریان‌ دارد و لذا به‌ تفرجگاه‌ مردم‌ شوشتر در تابستان‌ تبدیل‌ شده‌ است. در حال حاضر از فضای آسیابهای قدیمی جهت کارگاههای و فروش صنایع سنتی استفاده می شود.

 

شب جهت صرف شام به خانه سنتی مستوفی که فضای بسیار زیبای سنتی می باشد، رفتیم. در حیاط و اتاقهای این خانه قدیمی غذا سرو شده و در برخی از اطاقهای هم کف و زیرزمین عکسها قدیمی و صنایع دستی به نمایش گذاشته شده است. خانه‌های‌ مستوفی‌ به‌ اواخر دوره‌ قاجار مربوط‌ است‌. از حیاط‌ باصفای‌ این‌ خانه‌،رودخانه‌ شطیط‌ و مناظر اطراف‌ آن‌ دیده‌ می‌شوند. دیوارها و سقف‌ این‌ خانه‌ با آجر تزئین‌ شده‌ و شبستان‌ بزرگی‌با ستون‌های‌ زیبای‌ آجری‌ دارد. خانه‌ مستوفی‌ به‌ منظور نگهداری‌ اشیاء کشف‌ شده‌ در شوشتر به‌ موزه‌ تبدیل‌خواهد شد.

 

در نزدیکی آبشار و آسیابهای شوشتر خانه سنتی بازسازی شده است که با یک حیاط و  چندین اطاق در اطراف حیاط فضای مناسبی را بوجود آورده است. یک از اطاقها را جهت ماندن کرایه کردیم.

HTTPS://INSTAGRAM.COM/NOURI_ALIREZA

/ 0 نظر / 45 بازدید